10 มกราคม 2562 “มณฑลเหอหนาน” ประเทศจีน บรรลุเป้าหมายลดมลพิษทางอากาศในปี พ.ศ. 2561

ที่มา: https://www.prachachat.net/world-news/news-276418

มณฑลเหอหนาน (Henan) มณฑลหนึ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ บรรลุเป้าหมายในการลดมลพิษทางอากาศในปี 2018 เเต่มีผลดำเนินงานต่ำกว่าประเทศโดยรวม หลังจากมีหมอกควันปกคลุมในช่วงฤดูหนาว สะท้อนให้เห็นความท้าทายของภูมิภาคที่ต้องพึ่งพาถ่านหิน เหอหนานเป็นผู้ผลิตถ่านหินและโลหะรายใหญ่ในภาคกลางของจีน อยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักเพื่อลดมลภาวะและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยเมื่อปลายปีที่่ผ่านมาได้ตกลงว่าจะลดการใช้ถ่านหินลงกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2020 ในช่วงปี 2018 ความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM2.5 ที่กระทบต่อระบบทางเดินหายใจเเละปอดลดลง 1.6 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้านี้ เป็น 61 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทำได้ดีกว่าเป้าหมายที่ 63 ไมโครกรัม เเต่ก็ยังคงมากกว่ามาตรฐานแห่งชาติของจีนที่ 35 ไมโครกรัม